ارائه برترین عناوین فیلم و سریال داخلی و خارجی بر بستر پلتفرم‌های کاناپه و زوم

قابلیت‌ها


پرداخت سریع (DCB)
محتوای ایرانی قانونی
پلتفرم به روز
قابلیت پایش محتوا توسط والدین

سامانه نمایش درخواستی در یک نگاه


+ 0هزار مشترک
+ 0هزار کاربر روزانه فعال
+ 0هزار عنوان فیلم
+0ترابایت ترافیک مصرفی روزانه

منتخب عناوین