ماکاتون

“صباسل حامی رویداد ماکاتون دانشگاه شریف، سکویی برای رشد ایده‌ها”

مشاهده

TGC 2018

بازدید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از غرفه صباسل در نمایشگاه TGC 2018

مشاهده